ticket「บัตรเอ็นจอย-อีโค」ตั๋วโดยสารแบบ 1 วัน

สามารถโดยสารรถไฟ Osaka Metro ได้ทุกสาย และโอซาก้าซิตี้บัสเกือบทุกเส้นทางแบบไม่จำกัดเที่ยว จะขึ้นลงกี่รอบก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในตัวเมืองโอซาก้าในวันที่ใช้บัตรโดยสารนี้เท่านั้น จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวเป็นหลัก
*โอซาก้าซิตี้บัสนี้ ไม่รวมรถบัสที่มุ่งหน้าไป IKEA รถบัสที่มุ่งหน้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน™ รถบัสที่มุ่งหน้าไปสนามบิน และรถบัสแบบเช่าเหมา (On-Demand Bus)

ราคาจำหน่าย

ผู้ใหญ่ 820 เยน【วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 620 เยน】
เด็กเล็ก 310 เยน

*ค่าโดยสารที่แสดง รวมค่าสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีรถไฟแล้ว

ที่จำหน่าย

【ภายในสถานี Osaka Metro】เครื่องจำหน่ายตั๋ว ที่จำหน่ายตั๋วรายเดือน ร้านขายของ และเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลข่าวสาร Osaka Metro (ชินโอซาก้าแล)