How to Osaka Metro

ป้ายต่างๆ ในสถานี

Osaka Metro ได้นำระบบ “หมายเลขสถานี” มาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าใจง่ายและใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น ป้ายนี้ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ชานชลาสถานี ส่วนที่เป็นหมายเลขสถานีก็คือ…

ส่วนที่เขียนระบุว่า “M17” “M18” “M19” คือหมายเลขสถานี

วิธีดูหมายเลขสถานี

หมายเลขสถานีและสีของสายรถไฟ

หมายเลขสถานีจะประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขโดยแสดงตามสีของสายรถไฟ

M18

รหัสเส้นทาง (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) คือเส้นทางรถไฟ
สีจะแสดงตามสีของแต่ละเส้นทางรถไฟ
ตัวเลขคือรหัสสถานี

Osaka Metro ประกอบด้วยรถไฟทั้งหมด 9 เส้นทาง จึงมีตัวอักษรภาษาอังกฤษและสีทั้งหมด 9 ชนิด

เส้นทางรถไฟแต่ละสายที่แสดงเป็นดังนี้
Mสายมิโดซุจิ
Tสายทานิมาจิ
Yสายยตสึบาชิ
Cสายจูโอ
Sสายเซ็นนิจิมาเอะ
Kสายซาไกซุจิ
Nสายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
Iสายอิมาซาโตะซุจิ
Pสายนิวแทรม

เมื่อมองตัวอักษรภาษาอังกฤษและสีดังนี้ ก็จะทราบว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ที่ชานชลาของรถไฟสายอะไร รู้ว่าต้องไปที่ไหนเพื่อเปลี่ยนขบวนเป็นสายรถไฟที่ต้องการ

หมายเลขสถานีของแต่ละเส้นทาง

ต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับหมายเลขที่แสดงสถานีต่อ
โดยปกติแล้วหมายเลขนี้จะเริ่มรันจากทิศตะวันตกหรือจากทิศเหนือ

เนื่องจากหมายเลขสถานีเกิดจากการจับคู่กันระหว่างรหัสเส้นทางกับรหัสสถานีจึงทำให้สถานีที่เป็นจุดตัดของเส้นทางต่างๆ
อาจมีหมายเลขสถานีจำนวนหลายอัน
ตัวอย่างเช่น “สถานีฮมมาจิ” สายมิโดซุจิจะแสดงด้วย “M18” แต่สายจูโอจะแสดงด้วย “C16”
ส่วนสายยตสึบาชิจะแสดงด้วย “Y13”
ดังนั้น แม้เป็นสถานีที่มีชื่อเดียวกันแต่รหัสสถานีจะถูกกำหนดตามเส้นทางรถไฟแต่ละสาย จึงโปรดระมัดระวัง

หมายเลขสถานีนี้ นอกจากจะใช้ที่ชานชลาสถานีแล้วยังถูกนำไปใช้ตามที่ต่างๆ เช่น แผนที่เส้นทาง ป้ายบอกทางในสถานี และทางเข้าออก ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีอีกนะ! ป้ายที่มีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวโอซาก้า!

นอกจากหมายเลขสถานีแล้ว Osaka Metro ยังมีข้อมูลที่มีประโยชน์ในการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

ป้ายบอกทางบริเวณชานชลา

1ตำแหน่งในปัจจุบันที่ชานชลา

2ให้ข้อมูลเส้นทางที่สามารถเปลี่ยนขบวนหรือทางออก

มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง
ป้ายบอกทางที่ล้ำค่าในระหว่างการท่องเที่ยวเพราะสามารถทราบได้กระทั่งว่าห้องน้ำหรือลิฟต์อยู่ที่ไหน

บอร์ดแสดงข้อมูลการเทียบชานชลาของขบวนรถไฟ

1จุดหมายปลายทางของขบวนรถไฟที่กำลังจะเข้ามา

2แสดงตำแหน่งในปัจจุบันของขบวนรถไฟที่กำลังจะเข้ามา

มีติดแสดงอยู่ที่ชานชลาสถานี เราสามารถทราบสภาพการเดินรถได้

1เรื่องประกาศจาก Osaka Metro

ข้อมูลในกรณีที่ขบวนรถไฟล่าช้าก็จะประกาศไว้ที่นี่ด้วยเช่นกัน

ป้ายบอกทางซึ่งอยู่นอกประตูสอดตั๋วอัตโนมัติ

1แสดงทิศของทางออก

2สถานที่และชื่อสี่แยกที่ใช้ตอนบนของทางออกเป็นจุดที่ใกล้ที่สุด

สามารถทราบว่าสถานที่ที่ต้องการไปจะต้องมุ่งหน้าไปที่ทางออกใหนดี
หลังออกจากสถานี สามารถหลีกเลี่ยงการรอสัญญาณไฟจราจรนานๆ

Osaka ขอให้ทุกคนใช้ Osaka Metro กันด้วยเพื่อความอิ่มเอมในการท่องเที่ยวโอซาก้านะ!

เครื่องมือสื่อสาร
ที่อำนวยความสะดวกแก่นักเดินทาง

ตั๋วและบัตรผ่านสุดค้ม
ที่เลือกได้ตามสไตล์การท่องเที่ยว!