ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวของฉัน

มาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวแบบออริจินอลของคุณโดยใช้ Osaka Metro โดยสารไปเพลิดเพลินตามสถานที่ท่องเที่ยวและของอร่อยในโอซาก้าเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้กันดูนะ !

1. เมื่อคลิกหมายเลขสถานีบนแผนที่เส้นทางรถไฟ จะมีรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงปรากฏออกมา
2. เมื่อกดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของปุ่ม จุดเริ่มต้น
3. เมื่อทำข้อ (1) และ (2) ซ้ำก็จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นได้

1. เมื่อคลิกหมายเลขสถานีบนแผนที่เส้นทางรถไฟ จะมีรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงปรากฏออกมา
2. เมื่อกดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของปุ่ม จุดเริ่มต้น
3. เมื่อทำข้อ (1) และ (2) ซ้ำก็จะสร้างเส้นทางท่องเที่ยวขึ้นได้

วิธีใช้อย่างละเอียด
เส้นทาง
รถไฟ
+
-

Keywords

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

จุดเริ่มต้น

จุดหมาย

เรื่องควรระวัง

  • เส้นทางท่องเที่ยวนี้ออกแบบโดยยึดสถานีที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รายละเอียดโปรดตรวจสอบข้อมูลวิธีเดินทางของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
  • เวลาที่ใช้เดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งนั้น อาจแตกต่างกับเวลาที่ใช้เดินทางจริง

※ระหว่างที่เซสชั่นยังเชื่อมต่อจะยังคงใช้งานได้อยู่