สายยตสึบาชิ

Yotsubashi Line
四つ橋線

รถไฟสายนี้จะวิ่งทางฝั่งทะเลมากกว่าสายมิโดซุจิ สีของสายรถไฟคือสีฟ้า รหัสเส้นทางที่ใช้ในหมายเลขสถานีคือ อักษร “Y” ของ Yotsubashi Line สายยตสึบาชิซึ่งวิ่งเชื่อมตั้งแต่สถานีนิชิอุเมดะกับสถานีซุมิโนเอะโคเอ็นเส้นนี้จะวิ่งคู่ขนานไปกับสายมิโดซุจิและมีระยะทางวิ่งยาว สถานีเชื่อมต่ออย่างสถานีฮมมาจิ สถานีนัมบะ หรือไดโคกุโจจะมีสายรถไฟมาบรรจบกันจำนวนมาก ส่วนสถานีฮิโงะบาชิเป็นสถานที่ที่ใกล้ที่สุดในการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำเมืองโอซาก้าและพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติแห่ง ส่วนนัมบะ Hatch ที่อยู่มินามิ (ใต้) นั้นเดินทางด้วยสายยตสึบาชิจะสะดวกกว่าสายมิโดซุจิ

สายยตสึบาชิ

Y11
M
T
รถไฟ JR
สายฮังคิว
สายฮันชิน
Y12
สายเคฮัน
Y15
M
S
รถไฟ JR สายยามาโตะ
สายฮันชิน
สายคินเท็ตสึ
สายนันไก

>หมายเลขสถานีคืออะไร ?ท่องเที่ยวโอซาก้าอย่างสบายใจ !

Osaka Metro ได้นำระบบ “หมายเลขสถานี” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างสบายใจ
สายของรถไฟจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามกฎแล้วตัวเลขนี้จะเริ่มนับจากเลข 11 โดยนับ 11 12 13… จากทิศตะวันตกหรือทิศเหนือไล่เรียงไป หมายเลขสถานีนี้ก็ถูกนำไปใช้กับรถไฟบริษัทเอกชนอื่นๆ ด้วย ขอเชิญเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยการเดินทางสัญจรอันราบรื่น

sample

แพลนเที่ยวแนะนำสำหรับ
สายยตสึบาชิ

สถานที่เที่ยวบริเวณสายยตสึบาชิ