ฮมมาจิ

本町

C16
C15
สายจูโอ
C17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y13 ฮมมาจิ
สายยตสึบาชิ

ใช้สถานีฮมมาจิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฮมมาจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน