โยโดยาบาชิ

淀屋橋

M17
M16
สายมิโดซุจิ
M18

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายเคฮัน

ใช้สถานีโยโดยาบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโยโดยาบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน