ชินไซบาชิ

心斎橋

M19
M18
สายมิโดซุจิ
M20

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y14 ยตสึบาชิ
สายยตสึบาชิ
N15 ชินไซบาชิ
長堀鶴見緑地線

ใช้สถานีชินไซบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีชินไซบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน