นัมบะ

なんば

S16
S15
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y15 นัมบะ
สายยตสึบาชิ
รถไฟ JR สายยามาโตะ
สายฮันชิน
สายคินเท็ตสึ
สายนันไก

ใช้สถานีนัมบะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนัมบะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน