วิธีเดินทางจากเมืองหลักสู่โอซาก้า

มีทั้งสนามบินนานาชาติคันไซซึ่งเป็นประตูทางเข้าสู่โอซาก้าที่เชื่อมกับต่างประเทศ และเส้นทางของเครื่องบินซึ่งบินตรงจากเมืองหลักๆ อย่างซัปโปโร โตเกียว นาโกย่า ฮิโรชิม่า ฟุกุโอกะ โอกินาว่า และเครือข่ายเส้นทางรถไฟที่เพียบพร้อมอำนวยความสะดวก

※ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2019

วิธีเดินทางจากฮอกไกโดสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยเครื่องบิน

เวลาที่ใช้:ราว1.50 -2.15 ชม.
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 50,000-55,000 เยน/LCC ราว 5,000 เยน – 10,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและสายการบิน)
ข้อดี:หากกำหนดทริปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าควรจองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจช่วยให้ค่าเดินทางถูกลงได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ การเดินทางจากสนามบินแต่ละแห่งเข้าไปยังใจกลางเมืองอาจมีระยะทางที่ไกล

วิธีเดินทางจากเซ็นไดสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยเครื่องบิน

เวลาที่ใช้:ราว 1.25 -1.40 ชม.
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 50,000-55,000 เยน/LCC ราว 5,000 เยน – 20,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและสายการบิน)
ข้อดี:หากกำหนดทริปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าควรจองแต่เนิ่นๆเนื่องจากอาจช่วยให้ค่าเดินทางถูกลงได้
ข้อควรระวังค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ การเดินทางจากในพื้นที่ภายเมืองไปยังสนามบินอาจมีระยะทางที่ไกล

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น

เวลาที่ใช้:ราว 4.15 ชม. (ฮายาบุซะ/โนโซมิ)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 21,000 – 31,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ และต้องเปลี่ยนขบวนรถจากรถไฟโทฮกกุชินคันเซ็นเป็นรถไฟโทไกโดชินคันเซ็นที่สถานีโตเกียว

วิธีเดินทางจากโตเกียวสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยเครื่องบิน

เวลาที่ใช้:ราว 1.25 -1.40 ชม.
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 25,000 – 30,000 เยน/LCC ราว 5,000 เยน – 20,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและสายการบิน)
ข้อดี:หากกำหนดทริปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าควรจองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจช่วยให้ค่าเดินทางถูกลงได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณการเดินทางจากในพื้นที่ภายเมืองไปยังสนามบินอาจมีระยะทางที่ไกล

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น

เวลาที่ใช้:ราว 2.30 ชม. (โนโซมิ)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 13,500 – 19,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ

วิธีเดินทางจากนาโกย่าสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น

เวลาที่ใช้:ราว 50 นาที (โนโซมิ)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 6,000 – 8,800 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ

วิธีเดินทางจากคานาซาวะสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยรถไฟธันเดอร์เบิร์ด

เวลาที่ใช้:ราว 2.45 ชม. (ธันเดอร์เบิร์ด)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 8,000 – 11,200 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณการโดยสารรถไฟธันเดอร์เบิร์ดจำเป็นต้องมีตั๋วโดยสารรถชั้นด่วนพิเศษนอกเหนือจากตั๋วโดยสารปกติด้วย

วิธีเดินทางจากฮิโรชิม่าสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น

เวลาที่ใช้:ราว 1.25 ชม. (โนโซมิ)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 11,000 – 14,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ สำหรับรถไฟชินคันเซ็นจะจอดที่สถานีไม่เหมือนกันและมีเวลาโดยสารรถที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทรถ

วิธีเดินทางจากฟุกุโอกะสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยเครื่องบิน

เวลาที่ใช้:ราว 1.10 ชม.
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 26,000 – 30,000 เยน/LCC ราว 4,000 เยน – 14,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและสายการบิน)
ข้อดี:หากกำหนดทริปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าควรจองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจช่วยให้ค่าเดินทางถูกลงได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ การเดินทางจากในพื้นที่ภายเมืองไปยังสนามบินอาจมีระยะทางที่ไกล

เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น

เวลาที่ใช้:ราว 2.30 ชม. (โนโซมิ)
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 14,500 – 21,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคลาสที่นั่ง)
ข้อดี:โดยสารรถไฟจากพื้นที่ภายในเมืองได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ

วิธีเดินทางจากโอกินาว่าสู่โอซาก้า

เดินทางด้วยเครื่องบิน

เวลาที่ใช้:ราว 1.50 ชม.
ค่าโดยสาร:เที่ยวเดียว ราว 30,000 – 41,000 เยน/LCC ราว 5,000 เยน – 30,000 เยน (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาและสายการบิน)
ข้อดี:หากกำหนดทริปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว แนะนำว่าควรจองแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาจช่วยให้ค่าเดินทางถูกลงได้
ข้อควรระวัง:ค่าโดยสารและระยะเวลานี้เป็นตัวเลขโดยประมาณ

ตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่สามารถใช้ได้จากสนามบินนานาชาติคันไซ

ตั๋ว Kanku Tokuwari Rapi:t

ตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่สะดวกสบายสามารถโดยสารขบวน Kanku Limited Express Rapi:t ของรถไฟนันไกเดินทางระหว่างสถานีสนามบินคันไซกับสถานีนัมบะ ได้

ตั๋ว Kanku Chika Toku

ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียวที่สามารถเดินทางได้ระหว่างสถานีสนามบินคันไซของรถไฟนันไกกับสถานีต่างๆ ของ Osaka Metro

ตั๋ว Yokoso Osaka

ตั๋วโดยสารแบบขึ้นได้ไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน ซึ่งมีตั๋วโดยสารชั้นด่วนพิเศษที่นั่ง Regular Seat ของรถไฟ ขบวน Kanku Limited Express Rapi:t และโดยสารรถไฟใต้ดินของ Osaka Metro ได้ทุกเส้นทางรวมทั้งรถโอซาก้าซิตี้บัสทุกสาย (ยกเว้นบางสาย)

ตั๋วท่องเที่ยวรอบโอซาก้า ประเภทสนามบินรถไฟสายนันไก

ตั๋วโดยสารแบบขึ้นได้ไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน ที่สามารถเดินทางได้ระหว่างสถานีสนามบินคันไซของรถไฟนันไกจนถึงสถานีนัมบะ และสถานีต่างๆ ของ Osaka Metro อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษต่างๆ ในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวฟรีมากกว่า 40 แห่ง