คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับ OsakaMetro และคำถามเกี่ยวกับบริการโดยทั่วไป

ตั๋วโดยสาร

ถามช่วยบอกวิธีซื้อตั๋วและวิธีโดยสารรถไฟให้หน่อย
ตอบกรุณาดูที่“How To Osaka Metro”ในแต่ละหน้า
ถามตั๋วโดยสารชนิดบัตรที่สามารถใช้ได้กับทั้งรถไฟใต้ดินและรถบัสมีแบบไหนบ้าง
ตอบมีบัตรโดยสารสุดคุ้มแสนสะดวกมากมาย เช่น บัตรแบบ IC ที่โดยสารรถไฟได้เพียงแตะที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ “บัตรเอ็นจอย-อีโค” ตั๋วที่สามารถโดยสารรถได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 วัน รวมทั้งตั๋วโดยสารสุดคุ้มแบบเซ็ตซึ่งประกอบด้วยตั๋วโดยสารรถไฟ ตั๋วโดยสารรถไฟบริษัทเอกชน บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางรถไฟ

รายละเอียดโปรดดู “ตั๋วรถไฟและตั๋วพาส”
※ไม่สามารถใช้กับรถบัสที่มุ่งหน้าไป IKEA สึรุฮามะ และรถบัสที่มุ่งหน้าไปยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ถามไม่ทราบเงื่อนไขการใช้งานของตั๋วแบบ 2 วัน (ตั๋วแบบ 3 วัน)
ตอบกรณีตั๋วพาสท่องเที่ยวโอซาก้าเมโทรแบบ 2 วัน
ภายในช่วงที่กำหนด วันใดก็ได้ติดต่อกัน2วัน (ใช้ได้วันที่โดยสารรถไฟและวันรุ่งขึ้นเท่านั้น)

กรณีบัตร KANSAI RAILWAY PASS 2day・3day
สามารถเลือกใช้ได้ 2 วัน (3 วัน) ภายในกำหนดระยะเวลาใช้งาน (ใช้งานแบบไม่ต้องต่อเนื่องกันได้ เช่น ใช้งานวันจันทร์กับวันพุธ)
ถามช่วยบอกระยะเวลาการใช้งานบัตรโดยสารที่สามารถโดยสารได้ไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน เช่น “บัตรเอ็นจอย-อีโค” ตั๋วที่สามารถโดยสารได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 วัน หรือ ตั๋วพาสท่องเที่ยวโอซาก้าเมโทรแบบ 1 วัน
ตอบเมื่อสอดบัตรเข้าที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติแล้วคุณสามารถโดยสารรถได้ไม่จำกัดเที่ยวในวันดังกล่าว สามารถใช้บัตรโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่เที่ยวแรกจนถึงเที่ยวสุดท้ายของวันดังกล่าวที่ใช้งาน 1 วันมิได้หมายความถึงระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คุณสอดบัตรผ่านตรงเครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติ
ถามถึงแม้บัตรจะยังอยู่ในกำหนดระยะเวลาที่ใช้งานได้ แต่เมื่อสอดบัตรที่เครื่องสอดตั๋วอัตโนมัติแล้วกลับไม่สามารถผ่านประตูออกไปได้
ตอบอาจเป็นไปได้ว่าอยู่นอกรัศมีของระยะทางการใช้งานบัตร หรือแถบแม่เหล็กบนบัตรเสื่อม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ การนำบัตรไปสัมผัสถูกกับสมาร์ทโฟนก็อาจทำให้แม่เหล็กเสื่อมได้จึงโปรดระมัดระวัง

แนะนำสถานีและขบวนรถไฟ

ถามหลังลงจากรถไฟแล้ว ตำแหน่งขึ้นรถไฟที่อยู่ใกล้กับลิฟต์หรือตำแหน่งขึ้นรถไฟที่เปลี่ยนขบวนรถได้ง่ายอยู่ตรงไหน
ตอบกรุณาดูที่แนะนำตำแหน่งการขึ้นลงรถไฟซึ่งติดประกาศอยู่ที่ชานชลาสถานี คุณสามารถดูได้จากหน้า“แนะนำตำแหน่งโดยสารรถไฟ”ที่นี่เช่นกัน