สายมิโดซุจิ

Midosuji Line
御堂筋線

เราจะมาแนะนำลำดับสถานีที่จอด หมายเลขสถานี แนะนำตำแหน่งโดยสารรถไฟ และสายรถไฟในการเปลี่ยนขบวนของโอซาก้าเมโทร (รถไฟใต้ดิน) สายมิโดซุจิ รถไฟสายนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่สะดวกต่อการเดินทางสัญจรของเขต”คิตะ (เหนือ)” และ “มินามิ (ใต้)” ซึ่งเป็นตัวแทนของโอซาก้า และสถานีชินโอซาก้า อุเมดะ นัมบะ และเท็นโนจิยังเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลหลักด้วย

สายมิโดซุจิ

M11
สายคิตะโอซาก้าคิวโค (ขบวนรถไฟวิ่งเชื่อมต่อกัน)
M13
รถไฟ JR
รถไฟชินคันเซ็น
M16
T
Y
รถไฟ JR
สายฮังคิว
สายฮันชิน
M17
สายเคฮัน
M20
Y
S
รถไฟ JR สายยามาโตะ
สายฮันชิน
สายคินเท็ตสึ
สายนันไก
M22
K
รถไฟ JR
สายฮันไค
สายนันไก
M23
T
อิมาซาโตะไลน์เนอร์
รถไฟ JR
สายคินเท็ตสึ
สายฮันไค
M26
อิมาซาโตะไลน์เนอร์
รถไฟ JR สายฮันวะ
M30
สายรถด่วนเซ็มบกกุ
สายนันไก

>หมายเลขสถานีคืออะไร ?ท่องเที่ยวโอซาก้าอย่างสบายใจ !

Osaka Metro ได้นำระบบ “หมายเลขสถานี” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างสบายใจ
สายของรถไฟจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามกฎแล้วตัวเลขนี้จะเริ่มนับจากเลข 11 โดยนับ 11 12 13… จากทิศตะวันตกหรือทิศเหนือไล่เรียงไป หมายเลขสถานีนี้ก็ถูกนำไปใช้กับรถไฟบริษัทเอกชนอื่นๆ ด้วย ขอเชิญเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยการเดินทางสัญจรอันราบรื่น

sample

แพลนเที่ยวแนะนำสำหรับ
สายมิโดซุจิ

สถานที่เที่ยวบริเวณสายมิโดซุจิ