นากาโมซุ

なかもず

M30
M29
สายมิโดซุจิ

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายรถด่วนเซ็มบกกุ
สายนันไก

ใช้สถานีนากาโมซุ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน