ชินคานาโอกะ

新金岡

M29
M28
สายมิโดซุจิ
M30

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีชินคานาโอกะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน