คิตะฮานาดะ

北花田

M28
M27
สายมิโดซุจิ
M29

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน