สายจูโอ

Chuo Line
中央線

ในบรรดารถไฟ Osaka Metro ทั้ง 9 สายนี้ สายจูโอที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนี้เป็นเพียงรถไฟสายเดียวที่สามารถเปลี่ยนเป็นขบวนรถไฟอื่นๆ ได้ทุกสาย สีของสายรถไฟคือสีเขียว รหัสเส้นทางที่ใช้ในหมายเลขสถานีคือ อักษร “C” ของ Chuo Line รถไฟสายนี้จะวิ่งผ่านทางฝั่งใต้ของสวนสาธารณะปราสาทโอซาก้าจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก การเดินทางไปยังปราสาทโอซาก้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนั้นสามารถเดินได้ทั้งจากสถานีโมริโนะมิยะและสถานีทานิมาจิ-ยงโจเมะ นอกจากนี้ ยังเป็นสายรถไฟที่เดินทางไปสู่เขตชายฝั่งอันได้แก่ สถานีโอซาก้าโค ซึ่งมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตั้งอยู่

สายจูโอ

C13
รถไฟ JR ลูปไลน์
C14
รถไฟฮันชิน สายนัมบะ
C19
N
รถไฟ JR ลูปไลน์
C22
รถไฟ JR สายโอซาก้าฮิงาชิ
C23
สายคินเท็ตสึ (ขบวนรถไฟวิ่งเชื่อมต่อกัน)

>หมายเลขสถานีคืออะไร ?ท่องเที่ยวโอซาก้าอย่างสบายใจ !

Osaka Metro ได้นำระบบ “หมายเลขสถานี” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการได้อย่างสบายใจ
สายของรถไฟจะแสดงเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตามกฎแล้วตัวเลขนี้จะเริ่มนับจากเลข 11 โดยนับ 11 12 13… จากทิศตะวันตกหรือทิศเหนือไล่เรียงไป หมายเลขสถานีนี้ก็ถูกนำไปใช้กับรถไฟบริษัทเอกชนอื่นๆ ด้วย ขอเชิญเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากด้วยการเดินทางสัญจรอันราบรื่น

sample

แพลนเที่ยวแนะนำสำหรับ
สายจูโอ

สถานที่เที่ยวบริเวณสายจูโอ