ทานิมาจิ-ยงโจเมะ

谷町四丁目

C18
C17
สายจูโอ
C19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีทานิมาจิ-ยงโจเมะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีทานิมาจิ-ยงโจเมะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน