อาซิดราซีน (acidracines)
アシッドラシーヌ(acidracines)

T22 เท็มมะบาชิ
สายทานิมาจิ
T23 ทานิมาจิ-ยงโจเมะ
สายทานิมาจิ

วันหยุดประจำ
วันพุธ, วันพฤหัสบดี
※กรณีของวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจปิดให้บริการชั่วคราวนอกเหนือจากนี้ (กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากในบล็อคหรือ Facebook ของร้านค้า)
เส้นทางการเดินทาง
"สถานีเทนมะบาชิ" เดินประมาณ 5 นาที จากทางออกหมายเลข 4
"สถานีทานิมาจิยงโจเมะ" เดินประมาณ 7 นาที จากทางออกหมายเลข 4
ที่อยู่
大阪府大阪市中央区内平野町1-4-6
เว็บไซต์
https://www.acidracines.com/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน