เท็มมะบาชิ

天満橋

T22
T21
สายทานิมาจิ
T23

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายเคฮัน

ใช้สถานีเท็มมะบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเท็มมะบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน