โอซาก้าบิสซิเนสพาร์ค

大阪ビジネスパーク

N21
N20
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N22

ใช้สถานีโอซาก้าบิสซิเนสพาร์ค
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโอซาก้าบิสซิเนสพาร์ค

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน