โมริโนะมิยะ

森ノ宮

N20
N19
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N21

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์

ใช้สถานีโมริโนะมิยะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโมริโนะมิยะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน