หอคอยปราสาทโอซาก้า
大阪城天守閣

T22 เท็มมะบาชิ
สายทานิมาจิ
N20 โมริโนะมิยะ
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N21 โอซาก้าบิสซิเนสพาร์ค
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ

ถ้าลองปีนขึ้นไปชั้นบนสุดของปราสาทโอซาก้าจะรู้สึกเหมือนได้ครอบครองอาณาจักร ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลของตัวปราสาทโอซาก้า เอกสารและของมีค่าเกี่ยวกับฮิเดโยชิโทโยโทมิ

เวลาทำการ
9:00 - 17:00 (เข้าชมก่อนเวลา 16:30)
※เวลาเปิดทำการอาจขยายออกไปได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
วันหยุดประจำ
วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม
เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 15 นาทีจากทางออกหมายเลข 1-B ของ “สถานีทานิมาจิยงโจเมะ” สายทานิมาจิและสายชูโอ
เดินประมาณ 15 นาทีจากทางออกหมายเลข 2 ของ “สถานีโอซาก้าบิสสิเนสพาร์ค” สายนางาโฮริซุรุมิเรียวคุจิ
เดินประมาณ 15 นาทีจากทางออกหมายเลข 3 ของ “สถานีเท็มมะบาชิ” สายทานิมาจิ
เดินประมาณ 16 นาทีจากทางออกหมายเลข 3-B ของ “สถานีโมริโนะมิยะ” สายชูโอและสายนางาโฮริซุรุมิเรียวคุจิ
ที่อยู่
ปราสาทโอซาก้า 1-1 โอซาก้าโจ เขตจูโอ เมืองโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
06-6941-3044
ค่าธรรมเนียม
ผู้ใหญ่ 600 เยน
ตั้งแต่มัธยมต้นลงมา ไม่เสียค่าเข้า
※15 คนขึ้นไปได้ส่วนลดแบบหมู่คณะ
เว็บไซต์
https://www.osakacastle.net/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน