ซาไกซุจิ ฮมมาจิ

堺筋本町

C17
C16
สายจูโอ
C18

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน