นางาโฮริบาชิ

長堀橋

N16
N15
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนางาโฮริบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน