นิปปงบาชิ

日本橋

S17
S16
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S18

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายคินเท็ตสึ

ใช้สถานีนิปปงบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีนิปปงบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน