ทานิมาจิ-คิวโจเมะ

谷町九丁目

S18
S17
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายคินเท็ตสึ

ใช้สถานีทานิมาจิ-คิวโจเมะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีทานิมาจิ-คิวโจเมะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน