ทานิมาจิ-โรคุโจเมะ

谷町六丁目

T24
T23
สายทานิมาจิ
T25

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน