ทานิมาจิ-โรคุโจเมะ

谷町六丁目

N18
N17
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีทานิมาจิ-โรคุโจเมะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีทานิมาจิ-โรคุโจเมะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน