มัตสุยามาจิ

松屋町

N17
N16
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N18

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน