วิธีเดินทางจากสนามบินและรถไฟชินคันเซ็น

โอซาก้าเมืองที่มีการคมนาคมเชื่อมกันเป็นใยแมงมุมนี้สามารถเดินทางมาได้จากสนามบินต่างๆ หรือจากสถานีรถไฟชินคันเซ็นด้วยเช่นกัน

●เวลาที่ใช้จะแสดงเป็นเวลาที่โดยสารรถโดยเฉลี่ย ●รถไฟด่วนพิเศษจะต้องมีตั๋วโดยสารรถขบวนด่วนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากตั๋วรถไฟ
●รถไฟอาจถึงล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสภาพการคมนาคม

วิธีเดินทางจากสนามบินนานาชาติคันไซ

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

●เวลาที่ใช้จะแสดงเป็นเวลาที่โดยสารรถโดยเฉลี่ย ●รถไฟด่วนพิเศษจะต้องมีตั๋วโดยสารรถขบวนด่วนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากตั่วรถไฟ
●รถไฟอาจถึงล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสภาพการคมนาคม

วิธีเดินทางจากสนามบินอิตามิ

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

ใช้รถไฟ

ใช้รถลีมูซีนบัส

●เวลาที่ใช้จะแสดงเป็นเวลาที่โดยสารรถโดยเฉลี่ย ●รถไฟด่วนพิเศษจะต้องมีตั๋วโดยสารรถขบวนด่วนพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากตั่วรถไฟ
●รถไฟอาจถึงล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากสภาพการคมนาคม

วิธีเดินทางจากสถานีชินโอซาก้า

ใช้รถไฟ

ใช้รถไฟ

ใช้รถไฟ

ตั๋วโดยสารสุดคุ้มที่สามารถใช้เดินทางจากสถานีสนามบินนานาชาติคันไซ

ตั๋วคังคู-โตกุวาริ ราพีโตะ

ตั๋วโดยสารแสนสะดวกที่สามารถเดินทางระหว่างสถานีสนามบินนานาชาติคันไซกับสถานีนัมบะด้วยรถไฟนันไกขบวน Limited Express Rapi:t สนามบินนานาชาติคันไซ

ตั๋วคังคู-จิกะ โตกุ

ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียวที่ใช้เดินทางจากสถานีสนามบินคันไซ รถไฟนันไก ไปยังสถานีต่างๆ ของ Osaka Metro (เปลี่ยนสถานีระหว่างรถไฟนันไกกับ Osaka Metro ได้เฉพาะสถานีนัมบะเท่านั้น)

ตั๋วโยโคโสะ-โอซาก้า

ตั๋วโดยสารซึ่งประกอบด้วยตั๋วโดยสารรถไฟ Limited Express Rapi:t สนามบินนานาชาติคันไซ ที่นั่ง Regular seat และตั๋วโดยสารที่ใช้โดยสารรถไฟ Osaka Metro ทุกสาย และเส้นทางโอซาก้าซิตี้บัส (ยกเว้นบางเส้นทาง) แบบไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน

ตั๋วท่องเที่ยวรอบโอซาก้า ฉบับโดยสารรถไฟนันไกจากสนามบิน

ตั๋วที่ใช้โดยสารระหว่างสถานีสนามบินคันไซกับสถานีนัมบะ รถไฟนันไก และใช้โดยสารรถไฟ Osaka Metro ทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกเช่น เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 40 แห่งได้ฟรี