เนินลาดชัน เก็นเซจิซากะ
源聖寺坂

S18 ทานิมาจิ-คิวโจเมะ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S17 นิปปงบาชิ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
K17 นิปปงบาชิ
สายซาไกซุจิ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 8 นาที จาก "สถานีทานิมาจิ-คิวโจเมะ" ทางออกหมายเลข 3
เดินประมาณ 10 นาที จาก "สถานีนิปปงบาชิ" ทางออกหมายเลข 8, เดินประมาณ 10 นาที จาก "สถานีชิเท็นโนจิมาเอะ ยูฮิงาโอกะ" ทางออกหมายเลข 2
ที่อยู่
ชิตะเดระมาจิ เขตเท็นโนจิ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน