ชิเท็นโนจิมาเอะ ยูฮิงาโอกะ

四天王寺前夕陽ケ丘

T26
T25
สายทานิมาจิ
T27

ใช้สถานีชิเท็นโนจิมาเอะ ยูฮิงาโอกะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีชิเท็นโนจิมาเอะ ยูฮิงาโอกะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน