วะชิว โซฮงซัง ชิเท็นโนจิ
和宗 総本山 四天王寺

M23 เท็นโนจิ
สายมิโดซุจิ
T27 เท็นโนจิ
สายทานิมาจิ

วิหารหลวงแห่งแรกที่สร้างโดยเงินสนับสนุนจากเจ้าชายโชโตกุ ไทโช เมื่อ 1400 ปี ที่แล้ว

เวลาทำการ
เดือนเมษายน - กันยายน 8:30 - 16:30 (วันที่ 21 ของทุกเดือน 8:00 - 17:00)
เดือนตุลาคม - มีนาคม 8:30 - 16:00 (ทุกวันที่ 21 ยกเว้นในเดือนตุลาคม 8:00 - 16:30)
โระคุโตโด 8:30 - 18:00 (วันที่ 21 ของทุกเดือน 8:00 - 18:00)
※เข้าชมรอบสุดท้ายได้ก่อนเวลาปิด 30 นาที
วันหยุดประจำ
เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด (เฉพาะสวนจะมีวันปิดเข้าชม)
เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 4 นาที จาก "สถานีชิเท็นโนจิมาเอะ ยูฮิงาโอกะ" ทางออกหมายเลข 4
เดินประมาณ 9 นาที จาก "สถานีเท็นโนจิ" ทางออกหมายเลข 17
ที่อยู่
1-11-18 ชิเท็นโนจิ เขตเท็นโนจิ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
06-6771-0066
ค่าธรรมเนียม
มหาวิหารกลาง ผู้ใหญ่ 300 เยน, มัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย 200 เยน
เข้าชมสวน ผู้ใหญ่ 300 เยน, มัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย 200 เยน
หอเก็บสมบัติ ผู้ใหญ่ 500 เยน, มัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย 300 เยน
※30 คนขึ้นไปได้ส่วนลดแบบหมู่คณะ
เว็บไซต์
http://www.shitennoji.or.jp/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 6 มกราคม ปี 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน