เอบิสุโจ

恵美須町

K18
K17
สายซาไกซุจิ
K19

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายฮันไค

ใช้สถานีเอบิสุโจ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเอบิสุโจ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน