ตรอกจันจันโยโคโจ
ジャンジャン横丁

K18 เอบิสุโจ
สายซาไกซุจิ
K19 โดบุตสุเอ็นมาเอะ
สายซาไกซุจิ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 2 นาที จาก "สถานีโดบุตสุเอ็นมาเอะ" ทางออกหมายเลข 1
เดินประมาณ 7 นาที จาก "สถานีเอบิสุโจ" ทางออกหมายเลข 3
ที่อยู่
3 เอบิสึฮิงาชิ เขตนานิวะ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน