โดบุตสุเอ็นมาเอะ

動物園前

K19
K18
สายซาไกซุจิ
K20

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR
สายฮันไค
สายนันไก

ใช้สถานีโดบุตสุเอ็นมาเอะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีโดบุตสุเอ็นมาเอะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน