ไดโคกุโจ

大国町

M21
M20
สายมิโดซุจิ
M22

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y16 ไดโคกุโจ
สายยตสึบาชิ

ใช้สถานีไดโคกุโจ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน