ไดโคกุโจ

大国町

Y16
Y15
สายยตสึบาชิ
Y17

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานีไดโคกุโจ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน