ฮานาโซโนะโจ

花園町

Y17
Y16
สายยตสึบาชิ
Y18

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฮานาโซโนะโจ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน