เท็งงาจายะ

天下茶屋

K20
K19
สายซาไกซุจิ

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายนันไก

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเท็งงาจายะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน