เท็นโนจิ

天王寺

T27
T26
สายทานิมาจิ
T28

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

อิมาซาโตะไลน์เนอร์
รถไฟ JR
สายคินเท็ตสึ
สายฮันไค

ใช้สถานีเท็นโนจิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีเท็นโนจิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน