อาเบโนะ

阿倍野

T28
T27
สายทานิมาจิ
T29

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

สายฮันไค

ใช้สถานีอาเบโนะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีอาเบโนะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน