ฟุมิโนะซาโตะ

文の里

T29
T28
สายทานิมาจิ
T30

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีฟุมิโนะซาโตะ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน