สึรุฮาชิ

鶴橋

S19
S18
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S20

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

รถไฟ JR ลูปไลน์
สายคินเท็ตสึ

ใช้สถานีสึรุฮาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีสึรุฮาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน