อิมาซาโตะ

今里

I21
I20
สายอิมาซาโตะซุจิ

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

อิมาซาโตะไลน์เนอร์

ใช้สถานีอิมาซาโตะ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน