โทโฮ ซิเนม่า นัมบะ (TOHO)
TOHOシネマズなんば

M20 นัมบะ
สายมิโดซุจิ
Y15 นัมบะ
สายยตสึบาชิ
S16 นัมบะ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S17 นิปปงบาชิ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
K17 นิปปงบาชิ
สายซาไกซุจิ

เส้นทางการเดินทาง
ออกจาก "สถานีนัมบะ" ทางออกหมายเลข 1 จะพบทันที
เดินประมาณ 9 นาที จาก "สถานีนิปปงบาชิ" ทางออกหมายเลข 5
ที่อยู่
3-8-9 นัมบะ เขตจูโอ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
050-6868-5043
เว็บไซต์
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/032/TNPI2000J01.do

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน