ชินไซบาชิ

心斎橋

N15
N14
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
N16

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

Y14 ยตสึบาชิ
สายยตสึบาชิ

ใช้สถานีชินไซบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานีชินไซบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน