โฮเซ็นจิ โยโคโจ
法善寺横丁

S16 นัมบะ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
M19 ชินไซบาชิ
สายมิโดซุจิ
M20 นัมบะ
สายมิโดซุจิ
Y15 นัมบะ
สายยตสึบาชิ
S17 นิปปงบาชิ
สายเซ็นนิจิมาเอะ
K17 นิปปงบาชิ
สายซาไกซุจิ
N15 ชินไซบาชิ
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ

ถนนปูด้วยหินให้ความรู้สึกเก่าๆ เหมือนย้อนกลับไปในอดีต ตรอกเล็ก ๆ แคบ ๆ ที่เรียงรายไปด้วยร้านอาหารต่างๆ

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 3 นาที จาก "สถานีนัมบะ" ทางออกหมายเลข 14
เดินประมาณ 5 นาที จาก "สถานีนิปปงบาชิ" ทางออกหมายเลข 2, เดินประมาณ 11 นาที จาก "สถานีชินไซบาชิ" ทางออก 4-B
ที่อยู่
1-2 นัมบะ เขตจูโอ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน