ยตสึบาชิ

四ツ橋

Y14
Y13
สายยตสึบาชิ
Y15

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ใช้สถานียตสึบาชิ
แผนท่องเที่ยวที่แนะนำ

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสถานียตสึบาชิ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน