กิโมโน พิธีชงชา ไมโกะยะ (KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA)
KIMONO TEA CEREMONY MAIKOYA

N14 นิชิโอฮาชิ
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ
M19 ชินไซบาชิ
สายมิโดซุจิ
Y14 ยตสึบาชิ
สายยตสึบาชิ
N15 ชินไซบาชิ
สายนากาโฮริ สึรุมิเรียคุจิ

ที่นี่ คุณจะได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พิธีชงชา วิธีการสวมกิโมโน หรือวิธีการทำอาหารญี่ปุ่น เป็นต้น

เส้นทางการเดินทาง
เดินประมาณ 3 นาที จาก "สถานีนิชิโอฮาชิ" ทางออกหมายเลข 2
เดินประมาณ 4 นาที จาก "สถานียตสึบาชิ" ทางออกหมายเลข 2, เดินประมาณ 9 นาที จาก "สถานีชินไซบาชิ" ทางออกหมายเลข 3
ที่อยู่
1-22-7 อาคารเซบอง ชินมาจิ เขตนิชิ เมืองโอซาก้า
หมายเลขโทรศัพท์
06-6556-6257
เว็บไซต์
https://mai-ko.com/jp/

ข้อมูลที่โพสต์คือวันที่ 19 มิถุนายน 2023 โปรดทราบว่าเนื้อหาในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาขึ้นอยู่กับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม > รายงานปัญหา

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน