นิชินางาโฮริ

西長堀

S14
S13
สายเซ็นนิจิมาเอะ
S15

สายที่เปลี่ยนขบวนรถไฟ

ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่อ้างอิงมาจาก Map Tiler ข้อมูลบนแผนที่กับสถานที่จริงอาจมีความแตกต่างกัน